NÂNG CẤP, UPDATE PHẦN MỀM

BẢNG GIÁ CÁC GÓI PHẦN MỀM SX CỬA NHÔM

GÓI Professional: Nâng cấp và Update BS 5 triệu trở lên (giá 10.000.000đ)

NÂNG CẤP MỚI NÂNG CẤP TỪ BS UPDATE

GÓI KW: BS1 Xingfa+Việt Pháp+KENWIN+Sparlee : 5.000.000đ

NÂNG CẤP UPDATE

GÓI PMA: BS2 Xingfa+Việt Pháp+PMA+Sparlee : 5.000.000đ

NÂNG CẤP UPDATE

GÓI YANGLI: BS3 Xingfa+Việt Pháp+YANGLI+Sparlee : 5.000.000đ

NÂNG CẤP UPDATE

GÓI ZHONGKAI: BS4 Xingfa+Việt Pháp+ZHONGKAI +Sparlee - 5.000.000đ

NÂNG CẤP UPDATE

GÓI JMA: BS5 Xingfa+Việt Pháp+JMA+Sparlee : 5.000.000đ

NÂNG CẤP UPDATE

GÓI ECO-KM: Nâng cấp và Update cho các đơn vị đang dùng gói tiêu chuẩn trả phí từ 3tr trở xuống

NÂNG CẤP UPDATE

GÓI BHOME: Nâng cấp và Update cho các đơn vị đang dùng gói tiêu chuẩn trả phí trên 3tr trở lên

NÂNG CẤP UPDATE

GÓI Vát cạnh: Gói Việt Pháp+YANGLI+JMA+PMA : 5.000.000đ

NÂNG CẤP UPDATE

Cảnh báo:

Không được phép tự động nâng cấp và Update khi chưa có thông báo từ chúng tôi, các gói nâng cấp và update trên chỉ phù hợp với gói phần mềm được cài đặt trực tiếp.

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: 090 559 8648 - 091 268 1829