Máy phay đố

1. Máy phay đầu đố tự động: LDX06D-250

Máy phay đầu đố tự động dùng cho nhôm hệ- Vách dựng, Cửa nhựa : Ký hiệu : LDX 06D-250 End milling machine for aluminum win-door , Model: LDX 06D-250

2. Máy phay đầu đố tự động: LDX06C-250

Máy phay đầu đố tự động dùng cho cửa nhôm, Ký hiệu: LDX06C-250 End milling machine for aluminum win-door , Model: LDX06C-250

3. Máy phay đầu đố tự động: LDX06-250

Máy phay đầu đố tự động dùng cho cửa nhôm : Ký hiệu LDX06-250 End milling machine for aluminum win-door: Model: LDX06-250

4. Máy phay đầu đố: LSDX04B-200

Máy phay đố bán tự động dùng cho cửa nhôm, của nhựa: Ký hiệu LSDX04B-200 Ending milling machine for aluminum and PVC win-door: Model: LSDX04B-200