Máy chép khóa

1. Máy phay lỗ khóa: LSKC02-100

Máy đục, phay lỗ khóa, rãnh thoắt nước ( loại 2 đầu ) dùng cho cửa nhôm, cửa nhựa: Ký hiệu: LSKC02-100 Aluminum and PVC win-door lock-hole processing machine: Model: LSKC02-100

2. Máy phay lỗ khóa: LSXZ2-100

Máy Khoét lỗ khóa, rãnh thoát nước dùng cho cửa nhôm , cửa nhựa : Ký hiệu: LSXZ2-100 Copying routing machine for aluminum and PVC profile: LSXZ2-100

3. Máy phay lỗ khóa: LSXZ1-100

Máy phay lỗ khóa ( coppy ) loại 1 đầu : Ký hiệu: LSXZ1-100 Copying routing machine for aluminum and PVC profile: Model: LSXZ1-100

4. Máy phay ( coppy ) lỗ lắp dựng: LZHZ4-13

Máy phay ( coppy ) lỗ lắp dựng bán tự động loại 4 đầu: Model: LZHZ4-13

5. Máy phay ( coppy ) lỗ lắp dựng: LZHZ6-13

Máy phay ( coppy ) lỗ lắp dựng loại bán tự động 6 đầu: Ký hiệu: LZHZ6-13