Máy ép góc

1. Máy bấm ( ép ) 4 góc tự động: LZJKP4-100*1800*3000

Máy bấm ( ép ) 4 góc tự động : Ký hiệu LZJKP4-100*1800*3000

2. Máy bấm ( ép ) 2 đầu bán tự động: LZJZ2B-100*3500

Loại thiết bị dùng dầu ép thủy lực bán tự động: Model : LZJZ2B-100*3500

3. Máy bấm ( ép ) 1 đầu bán tự động: LZJZ1-130

Loại thiết bị dùng dầu ép thủy lực bán tự động: Model : LZJZ1-130