Máy cắt 2 đầu

1.  Máy cắt 2 đầu tự động :  Double-head CNC cutting saw for aluminum profile : Model:  LJZ2D-CNC-500*4200


2.  Máy cắt 2 đầu bán tự động ( dùng hệ kỹ thuật số ) : Double head cutting saw for aluminum and PVC profile with digital displayer: Model : LJZ2C-CNS-500*4200


3. Máy cắt 2 đầu bán tự động :  Double head cutting saw for PVC and aluminum profile : Model: LSJZ2-450*3700

Máy cắt 2 đầu bán tự động dùng cho Cửa nhôm :Ký hiệu : LSJZ2-450*3700 Double head saw for PVC and aluminum profile: Model:  LSJZ2-450*3700Comments